Facebook logo
Personal Express
Radio Expres
počúvame dopravný
servis

CAREXPRESS -express courier service s.r.o.
Office: Nerudova 13, 821 04 Bratislava - Trnávka
Sídlo: Jiráskova 2, 851 01 Bratislava

ODDELENIE
Dispečing,
objednávky
denný:18881
denný:0918 822 802
večer:0911 822 802
víkend:0911 822 802
Office,
sekretariát
tel.:02 / 487 00 333
Depo,
Sklad
Obchodné
oddelenie
PR a Tlačové