Facebook logo
Personal Express
Radio Expres
počúvame dopravný
servis

HOTOVOSŤ
Kuriérske služby môže hradiť odosielateľ alebo príjemca doručenej zásielky v hotovosti, podľa dohody. Odosielateľ platí za doručenie pri odovzdávaní zásielky s pokynmi, alebo príjemca pri preberaní zásielky. Cena je určená podľa doručovanej služby alebo hmotnosti zásielky.
FAKTÚRA
Úhrada faktúrou je možná len na základe zmluvného vzťahu s kuriérskou službou. Za vykonané kuriérske služby platí objednávateľ prevodom z účtu na základe mesačnej faktúry. Faktúra je vystavená k poslednému kalendárnemu dňu v mesiaci uskutočnených kuriérskych služieb. Faktúra je splatná v lehote určenej zasielateľskou zmluvou. Súčasťou faktúry je podrobný mesačný rozpis doručovaných zásielok. Rozpis obsahuje: dátum objednania, meno objednávateľa, príjemcu, cenu.